Guang Ye Knitting sẽ tham gia Intertextile 2023, Gian hàng số Hall7.1 H27

2023/03/18

Tên triển lãm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (Thượng Hải), Trung Quốc

Ngày: 28 - 30 tháng 3 năm 2023

Gian hàng số: Hall7.1 H27

Địa chỉ : Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia 168 Đường Đông Yinggang, Thượng Hải, Trung Quốc


Gửi yêu cầu của bạn

Chào mừng đến với gian hàng của chúng tôi, dưới đây là thông tin gian hàng của chúng tôi.


Tên triển lãm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (Thượng Hải), Trung Quốc

Ngày : 28 tháng 3 - 30, 2023

Gian hàng số: Hall7.1 H27

Địa chỉ : Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia 168 Đường Đông Yinggang, Thượng Hải, Trung Quốc
Gửi yêu cầu của bạn