Dệt kim Guanye sẽ tham gia Vải Hà Nội 2023 tại Hà Nội, Việt Nam

2023/10/12
Gửi yêu cầu của bạn


Dệt kim Guanye sẽ tham gia Vải Hà Nội 2023 tại Hà Nội, Việt Nam, Chào mừng bạn đến thăm.


Tên triển lãm : Hà NộiTex / Hà NộiFabric 2023 (Vải Hà Nội Việt Nam& Triển lãm Công nghiệp và Phụ kiện May mặc)

Ngày: 25/10/2023 - 27/10/2023  

Không có gian hàng. : 1B10,1B11

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội 

Địa chỉ : 91 Trần Hưng Đạo Str. Cung văn hóa. Hà Nội. 10000. Việt Nam
Gửi yêu cầu của bạn