Dệt kim Guanye sẽ tham gia DIFS vào tháng 3 năm 2024, Chào mừng bạn đến thăm.

2023/11/16
Gửi yêu cầu của bạn


Dệt kim Guanye sẽ tham gia DIFS vào tháng 3 năm 2024, Chào mừng bạn đến thăm


Tên triển lãm: Sợi quốc tế Dhaka lần thứ 21& Triển lãm vải 2024 – Mùa đông

Ngày: 6 ~ 9 tháng 3 năm 2024

Gian hàng số: 42/1

Thông tin địa điểm: Thành phố hội nghị quốc tế Bashundhara (ICCB), Dhaka, Bangladesh


Gửi yêu cầu của bạn