Dệt kim Guanye sẽ tham gia Indo InterTex lần thứ 20 vào tháng 3 năm 2024, Chào mừng bạn ghé thăm

2023/11/16
Gửi yêu cầu của bạn

Dệt kim Guanye sẽ tham gia Indo InterTex lần thứ 20 vào tháng 3 năm 2024, Chào mừng bạn đến thăm.


Tên triển lãm: Indo Intertex 2024

Ngày : 20 – 23 tháng 3 năm 2024

Số gian hàng: A20

Thông tin địa điểm: Triển lãm quốc tế Jakarta


Gửi yêu cầu của bạn