Dệt kim Guanye sẽ gia nhập SaiGonTex vào tháng 4 năm 2024, Chào mừng bạn đến thăm.

2023/11/16
Gửi yêu cầu của bạn

Dệt kim Guanye sẽ gia nhập SaiGonTex vào tháng 4 năm 2024, Chào mừng bạn đến thăm.


Tên triển lãm: Dệt May Sài Gòn Việt Nam& Triển lãm ngành may mặc

Ngày : Ngày 10-13 tháng 4 năm 2024

Số gian hàng: 2L28, 2L30

Thông tin địa điểm: SECC, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Gửi yêu cầu của bạn